Custom Search
 

เรียนรู้ตลอดชีวิต

เรื่องของอุทยานการเรียนรู้ เป็นเรื่องของคำถามไปหาคำตอบ เป็นการท้าทาย ในหลายคำถามบนพื้นฐานของ "จินตนาการ คือ จุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์" ไปถึงคำถามที่ว่า "นอกจากวงกลมที่คุณเห็น ลองจินตนาการว่ามันเป็นอะไรได้อีก"

คำถามว่ามันเป็นอะไรได้อีก จากรูปวงกลม มิใช่เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่เกิดมานานแล้ว ไม่ว่าจะให้ลองแต่งเติมวงกลมหรือปรับเปลี่ยนวงกลม ให้เป็นรูปอื่น โดยมีวงกลมเป็นฐาน แล้วแต่จินตนาการของใคร

สำหรับอุทยานการเรียนรู้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้ เพื่อให้พวกเราเยาวชนได้อ่าน ได้เรียนรู้ ได้คิด ทำให้เกิดการคิดและทำอย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

ใครคงเคยได้ยินคำว่าการศึกษาตลอดชีวิตมานานหลายปีแล้ว

การศึกษานี้เอง เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย้อนกลับไปถึงไม่มีใครแก่เกินเรียน และความรู้อาจเรียนทันกันหมด

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีรากทั้งหมด กว่าจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำต้นงดงามและแข็งแรง กาลเวลาที่ล่วงไป ตกแต่งจินตนาการของผู้คนให้ไปถึงฝัน รุ่นแล้วรุ่นเล่า

เพียงแต่ว่าผู้คนแต่ละรุ่น บ้างถูกอำนาจเผด็จการบดบัง บ้างถูกความโลภกับโง่บดบัง บ้างเกรงว่าคนฉลาดจะได้ดีกว่าคนไม่ฉลาด ยิ่งบางคนโง่แล้วยังขยัน จึงเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชน อย่างพวกเราตั้งแต่รุ่นข้าพเจ้าทั้งหลาย ต้องมาแสวงหาสัจธรรมของชีวิตด้วยการเรียนรู้ และมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดการเรียนรู้นั้น ออกมานอกกรอบแห่งความคิดเผด็จการ กระทั่งหลายคนได้ชื่อว่า "กบฏ"

บัดนี้ วัฏจักรนั้น ได้หมุนเวียนหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เปิดโลกทรรศน์ให้กว้างไกลและลึกซึ้ง อุทยานการเรียนรู้จึงเกิดขึ้น

ยุดสมัยนี้ เขาเรียกว่ายุคสมัยแห่งความเป็นสากล ภาษาเป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสาร เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทั้งหลาย เป็นเพียงเครื่องมือในการนำสารผ่านสื่อ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นเท่านั้น

แต่ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นอุทยานการเรียนรู้ คือ คำถาม คำถาม และ คำถาม

ไม่ว่าจะเป็นคำถามภาษาอังกฤษที่ว่า Who am I ? แล้วมีคำถามเชิงคำตอบต่อไปว่า I think กล้าคิด โดยนำความในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) บทเฉพาะกาล มาแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้นอกตำรา คือ จุดนัดพบของเด็กไทยเพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากห้องสมุดที่มีมากกว่าหนังสือ มากล่าวอ้าง

จาก "กล้าคิด" นำไปสู่ I wish ไม่หยุดฝัน เพราะการอ่านและการเรียนรู้ สามารถจุดประกายความฝันจินตนาการที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน นำไปสู่ความพยายามถักทอฝันให้เป็นความจริงที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งเป็นเวทีที่สามารถเรียนรู้ ทดลองทำ และแสดงออกได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อค้นพบความถนัดและคุณค่าในตัวเอง

ไปสู่ I Learn กล้าเรียนรู้บนพื้นที่ที่ผู้ใหญ่พบเด็ก หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงกับดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ตะวันออกพบตะวันตก เป็นความลงตัวอย่างสมดุลของรากแก้ว แห่งภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีสากล เพื่อให้กล้าเรียนรู้

ห้องสมุดมีชีวิต อ่าน ฟัง คิด และถามได้อย่างเต็มที่ ในบรรยากาศทันสมัยและผ่อนคลาย

มีลานสานฝัน เป็นเวทีการแสดงออกไม่จำกัดความคิด สานทักษะ เสวนา ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ นำเสนอ ได้ตามความสนใจ

มินิเธียเตอร์รียนรู้จากภาพยนตร์ และเทคนิคภาพยนตร์เสมือนจริง เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ผสมศาสตร์ ศิลป์ และความบันเทิง เพื่อปลุกจิตวิญญาณใฝ่รู้ใฝ่เรียน และที่สุดคือ ที่เคทีนช็อป ผลผลิตที่มาจากการสานฝันที่เป็นจริงของเด็ก เยาวชน และผู้มีหัวใจเด็ก มาจำหน่าย

แล้วก็มาถึง I am เป็นอย่างที่ใช่ คือ แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ที่เสนอกระบวนการเรียนรู้ โดยไม่รู้สึกว่าถูกสอน ทั้งเป็นห้องสมุดไร้พรมแดนระหว่างหนังสือกับสื่อเทคโนโลยีทันสมัย

สุดท้ายของคำถาม คือ ได้อย่างที่ต้องการ (จริงหรือ)

เป็นเรื่องจริงหรือราคาคุย

แล้วทำไมไม่ไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเองที่ Tkpark บนชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซา ตั้งแต่เมื่อวานเล่า

โลกสองวัย
มติชนรายวัน ประจำวันอังคารที่ 25 มกราคม 2548

กลับหน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

 

จำนวนผู้เข้าชม