บทบาทและความสำคัญของการซะกาตฟิฏรฺ

ตอบคำถามโดย ชัยคฺ ดร. มุซซัมมิล ซิดดีกียฺ
อัสมาอฺ แปลและเรียบเรียง

คำถาม อัสลามุอะลัยกุม....ขอให้ท่านมีความสุข และความศิริมงคล ในเดือนรอมฎอนนี้ด้วยเถิด ขณะนี้ช่วงท้ายของเดือนรอมฎอน กำลังใกล้เข้ามาแล้ว ผมได้ยินมาว่าการถือศีลอดของมุสลิม จะยังไม่ถูกตอบรับ จนกว่าจะจ่ายซะกาตฟิฎรฺเสียก่อน โปรดช่วยอธิบายถึงหลักปฏิบัติ และความสำคัญของซะกาตประเภทนี้ด้วยครับ ญาซากัลลอฮุ ค็อยรอน

คำตอบ ซะกาตฟิฏรฺถือว่าเป็นการบริจาคที่พิเศษในเดือนรอมฎอน การบริจาคประเภทนี้ จะต้องจ่ายในช่วงเดือนรอมฎอนเวลาใดก็ได้ ก่อนละหมาดอีดิ้ลฟิตรียฺ มันถึงจะเรียกว่า “ซะกาตฟิฏรฺ” ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม จึงกำชับให้มุสลิมจ่ายซะกาตประเภทนี้ ในเดือนรอมฎอน

มีเหตุผลมากมาย จากอุลามาอฺสำหรับการจ่ายซะกาตฟิฏรฺ บางท่านกล่าวว่า การจ่ายซะกาตประเภทนี้ เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนจน คนที่ขัดสน และเป็นการเอาใจใส่ต่อความจำเป็นของพวกเขา ในเดือนรอมฎอน และทำให้พวกเขาได้นำไปใช้เฉลิมฉลองในเทศกาล “วันอีด” ร่วมกับมุสลิมคนอื่นๆ อุลามาอฺบางท่าน ยืนยันว่าการบริจาคประเภทนี้ ยังหมายถึง ‘การกัฟฟาเราะฮฺ’ (การไถ่ถอนโทษ) สำหรับความผิด และการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ที่บุคคลหนึ่งอาจกระทำในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

ท่าน อิบนุ อับบาส กล่าวว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ได้กำหนดซะกาตฟิฏรฺ เพื่อชำระผู้ถือศีลอด ให้สะอาดจากคำพูดไร้สาระและคำหยาบคาย และจะทำให้คนจนและคนขัดสน สามารถนำไปใช้จ่ายบนพื้นฐานความจำเป็น ในเรื่อง อาหาร และเสื้อผ้าของพวกเขา เพราะฉะนั้น ซะกาตฟิฏรฺของผู้ที่บริจาคก่อนละหมาดอีดนั้น ถือว่าเป็นการบริจาคที่แท้จริง แต่ถ้าหากใครบริจาคล่าช้าออกไป ก็จะไม่นับว่าการบริจาคนั้นเป็นซะกาตฟิฏรฺ เพียงแต่เป็นการบริจาคธรรมดาทั่วๆไป (รายงานโดย อบู ดาวูดและอิบนุ มาญะฮฺ)

ซะกาตฟิฏรฺถือว่าเป็นวาญิบสำ หรับมุสลิมทุกคน (ที่มีความสามารถ) ทั้งผู้ชายและผู้หญิง หัวหน้าครอบครัวจะต้องจ่ายให้กับตัวของเขาเอง คู่สมรส ลูกๆ รวมไปถึงคนรับใช้ที่อยู่ในการดูแลของเขา

จำนวนของซะกาตฟิฏรฺนั้น ท่านนบี มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม กำหนดไว้ประมาณ 1 ศออฺ (2.270 กิโลกรัม โดยเฉลี่ย) ของข้าวสาร ข้าวสาลี ข้าวบาเล่ย์ อินทผลัม องุ่นแห้ง เป็นต้น ซึ่งทรรศนะของอุลามาอฺบางท่าน (อย่างเช่น อิมาม อบูฮานีฟะฮฺ) อนุญาตให้จ่ายซะกาตฟิฏรฺเป็นเงิน กับคนยากจนและคนขัดสนได้ และหัวหน้าครอบครัว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจ่ายซะกาตฟิฏรฺให้กับสมาชิก ทุกคน หรือผู้ที่อยู่ในการดูแลของเขา ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง คนชราหรือเด็กก็ตาม

ดังนั้น การจ่ายซะกาตฟิฏร ฺจะต้องจ่ายช่วงเดือนรอมฎอน ก่อนละหมาดอีดิ้ลฟิตรียฺ และซะกาตฟิฏรฺนั้น จะต้องให้กับคนจนและคนขัดสน หรือจะนำเงินไปให้กับองค์กรเพื่อการกุศ ลของมุสลิมที่รวบรวมเป็นกองทุน จากนั้นองค์กรที่ดูแลจัดการเรื่องนี้ ก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับบุคคลดังกล่าวให้เร็วที่สุด ตรงตามเวลาเวลาที่กำหนดไว้

/www.fityah.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
E-mail : kasem_piwdee@hotmail.com หรือ www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม