ผู้นำชุมชน

ผู้นำชุมชนจะเป็นใครก็ได้ แต่ต้องดูแบบฉบับจากท่านนะบี ซอลฯ ทั้งวจีกรรม พฤติกรรม และมโนกรรม แล้วน้อมนำเอามาปฏิบัติ เพื่ออัลลอฮ์ ซุบฮานาฮู วะตะอาลา กล่าวคือ จะทำเพื่อตำแหน่ง หรือเพราะมีตำแหน่งนั้น ยังไม่ถูกต้อง ที่สำคัญ ผู้นำชุมชนก็คือ ผู้รับใช้ของชุมชน ผู้นำจึงต้องทำได้ทุกอย่าง ที่คนอื่นเขาทำได้ และยังต้องทำอีกบางอย่าง ที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ ผู้นำในความหมายของอิสลาม จึงไม่ใช่ผู้บงการ หรือผู้ชี้นิ้ว แต่เพียงประการเดียว

ผู้นำต้องเป็นที่รักของทุกคน จึงจะสัมฤทธิ์ผล ในการบริหารชุมชนได้ ต้องเริ่มตั้งแต่พัฒนาตัวเอง พัฒนาครอบครัว และพัฒนาสังคม ตามลำดับ ในด้านการใช้งบประมาณเวลา ผู้นำก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้นำต้องทำทุกอย่าง เพื่อให้คนรัก และเมื่อเขารักเราแล้ว เราจะนำพาเขาไปทางไหน อย่างไร ก็ไม่มีคนรักที่ไหนเขาจะรังเกียจ ผู้นำต้องใช้มัสยิด เป็นจุดศูนย์กลาง พัฒนามัสยิดให้เป็นที่พึ่ง ทั้งทางกายและทางใจ ผู้นำต้องเป็นผู้บริหารชีวิตของตัวเอง และครอบครัวสำเร็จ แม้ว่ายังไม่สำเร็จ ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนการบริหารอย่างเต็มที่

ผู้นำต้องเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรม กล่าวคือ ต้องไม่ใช้นิติศาสตร์ โดยไม่คำนึงถึงรัฐศาสตร์ ซึ่งอิสลามได้ให้แนวทางในการนี้ไว้ว่า ให้หาทางปรองดองคู่กรณี นั่นคือ จะไม่ตัดสินว่า ใครผิดใครถูก แต่จะยุติปัญหาด้วยการปิดกั้นแนวทางต่างๆ เพื่อมิให้ปัญหา หรือความผิดนั้นๆ เกิดขึ้นมาอีก หากจำเป็นจะต้องตัดสิน ก็ควรจะตัดสินว่าผิดทั้งคู่ หรือถูกทั้งคู่ เพื่อจะได้ไม่มีศัตรู และไม่เป็นศัตรูต่อกัน

ผู้นำต้องเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ ผู้นำต้องพูดจริงทำจริง ผู้นำต้องเฉลียวฉลาด และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้คนรับรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เปิดเผยได้

สำหรับคุณลักษณ์ของผู้นำ ตามที่อัลกุรอานกล่าวถึงนั้น พอสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้

1. ต้องเป็นที่รักของชุมชน และแสดงออกซึ่งความรักต่อชุมชน
2. ต้องไม่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ ไม่มีหัวใจที่อำมหิต คิดอาฆาต ผูกพยาบาท
3. ต้องเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วย การให้อภัย
4. ต้องเป็นผู้ที่มีบทบาท ในการยุติข้อพิพาท ด้วยการหาทางปรองดอง
5. ต้องปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจ
6. เมื่อมั่นใจในสิ่งใดแล้ว ต้องตะวักกั้ลต่ออัลลอฮ์

ดังกล่าวนี้คือ เคล็ดลับของผู้บริหารที่พบกับความสำเร็จ

ถ้าผู้นำไม่ดี จะโทษใคร ก็ต้องโทษคนที่ให้เขาเป็นผู้นำ (อย่าเข้าใจว่า เมื่อซักครู่นี้ บอกว่า ผู้นำต้องเป็นผู้พิพากษา ที่ไม่ตัดสินผิดหรือถูก แต่มาตอนนี้ กลับตัดสินว่า ผู้ผิดคือ ผู้ที่ให้เราเป็นผู้นำ) จริงๆ แล้ว การตัดสินว่าเราเป็นผู้ผิดนั้น เป็นการตัดสินที่ถูกต้อง ควรแก่การสรรเสริญที่สุด

หากพบว่าท้องถิ่นของเรา ยังมีคนเล่นการพนัน หรือเสพของมึนเมา หรือไม่ละหมาด ผู้นำต้องโทษตัวเองว่า ผู้ผิดที่แท้จริงนั้น คือ ตัวเรา ที่ไม่สามารถไปบอกผู้กระทำผิด ให้รู้ว่า เขากระทำผิด เขาต้องไม่ทำอีกต่อไป

ผู้นำต้องพร้อมที่จะใส่โซ่ตรวน แห่งความผิด ส่วนมาลัยแห่งความชอบ ควรนำไปมอบให้แก่ มะมูม เมื่อได้รับคำชม ต้องส่งมันกลับคืนไปสู่ผู้ชม หรือพระผู้เป็นเจ้า จะยินดีรับมันมาเสริมแต่งบารมีของตัวเองไม่ได้

การสร้างมัสยิดนั้น ใครๆ ก็สร้างให้สำเร็จได้ แต่การที่จะสร้างคน ให้สนใจมัสยิด หรือสร้างคน ให้เป็นคนที่สร้างเสร็จแล้ว อันนี้ซิ เป็นเรื่องยาก คนเราสร้างแล้ว ก็ยังพังอีกได้ง่ายๆ ส่วนมัสยิดนั้น กว่าจะพังต้องสร้างใหม่นั้น ก็ใช้ประโยชน์กันได้นาน ดังนั้น เป็นผู้นำจึงไม่ได้เป็น เพื่อที่จะสร้างมัสยิด สร้างโดมมัสยิดให้สวยๆ แต่ผู้คนไม่มีการพัฒนา

มัสยิดส่วนใหญ่ มีปัญหาในเรื่องการบูรณะ ซึ่งหากจะถามว่า จะมีวิธีการบูรณะอย่างไร ก็ต้องขอนำเอาใจความบางตอนจาก อัลกุรอาน มากล่าวกันตรงนี้ว่า ผู้ที่จะบูรณะมัสยิดของอัลลอฮ์นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่อิหม่ามต่ออัลลอฮ์ (มีความบริสุทธิ์ใจ)
2. ต้องเป็นผู้ที่อิหม่ามต่อวันปรโลก (ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง)
3. ต้องเป็นผู้ที่ละหมาด (เป็นผู้มีคุณธรรม)
4. ต้องเป็นผู้ที่บริจาคซะกาต (เป็นผู้รู้จักการเสียสละ)
5. ต้องไม่กลัวใครนอกจากอัลลอฮ์ (มีอุดมการณ์แน่วแน่)

จริงๆ แล้ว ทั้งเคล็ดลับ หรือคุณลักษณ์ของผู้นำ ตลอดจนคุณสมบัติของผู้นำ ที่ได้นำมากล่าวในตอนต้นนี้ เป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคน ต่างก็มีความเข้าใจ และรู้ซึ้งกันดี แต่จะทำกันได้แค่ไหน เพียงใดนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพล หรือแรงบัลดาล และแน่นอน หากพระเจ้าเป็นแรงบัลดาล หรือผลักดันชุมชนนั้น หรือสังคมนั้น ต่างก็ให้เวลาเป็นพาหนะ นำไปสู่อัลลอฮ์ได้สำเร็จ แต่หากมีสิ่งอื่นเป็นแรงผลักดัน แน่นอนปราชัย

ขอให้ผู้นำทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำครอบครัว หรือผู้นำชุมชน จงมองดูท่านร่อซู้ล ซอลฯ และไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรอยู่ในขณะนี้ ก็จงมองดูแบบฉบับจากท่านศาสดา ซอลฯ ท่านจึงจะเป็นผู้นำชุมชน ที่สืบทอดรูปแบบมาจากท่านร่อซู้ล ซอลฯ

เป็นผู้นำนั้นไม่ยาก หากคนส่วนใหญ่เขาให้เป็น แต่จะยากมาก หากเราอยากเป็น

โดย อับดุลการีม วันแอเลาะ

ที่มา  www.pundok.com

Custom Search

การบริหารงานบุคคลตามหลักการศาสนาอิสลาม

การบริหารแบบมีส่วนร่วม

บทบาทของผู้นำมุสลิมกับการแก้ปัญหา

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม