การตามมัซฮับอื่นจากมัซฮับทั้งสี่

สิทธิส่วนบุคคลของมุสลิม ในการตามมัซฮับหนึ่ง ที่ไม่ใช่มัซฮับทั้งสี่นั้น ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

1. มัซฮับที่เขาต้องการตักลีดตาม ต้องเป็นมัซฮับที่อนุญาตให้ตามได้ ดังนั้น ถือว่าใช้ไม่ได้ ในการตักลีดตามมัซฮับชีอะฮ์ หรือมัซฮับอิบาฏีย์ เป็นต้น

2. เขาจะต้องรู้มัซฮับของอิมามที่เขาจะตาม เช่นต้องการจะตามมัซฮับของซอฮาบะฮ์ ตาบิอีน หรือต้องการตามมัซฮับของอิมามอะห์ลิสซุนนะฮ์แห่งเมืองชาม เช่น ท่านอิมามอัลเอาซฺะอีย์ ท่านอิมามอัษเษารีย์ ท่านอิมามอบูษูร ท่านอิมามซุฟยาน บิน อุยัยนะฮ์ และอิมามท่านอื่นๆ

3. มัซฮับที่เขาต้องการตัดลีกตามนั้น ต้องมีการกระบวนการถ่ายทอด จากสายรายงาน ของผู้มีคุณธรรมและความจำดี

4. เขาต้องรู้รายละเอียดประเด็นปัญหาหนึ่งๆ หรือประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เขาทำการตักลีดตาม และต้องทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ ที่อยู่ในมัซฮับของอิมาม ที่เขาจะตาม

5. หากเขาต้องการตักลีดตามอิมามมากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องมีเงื่อนไขว่า เขาต้องไม่ทำการตัลฟีก (คละปนมัซฮับ) กับประเด็นหนึ่งๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ตัวอย่างเช่น เขาต้องการตักลีดตามอิมามมาลิก (ร.ฮ.) ในฮุกุ่มที่สุนัขไม่เป็นนะยิส และเขาก็ต้องการตักลีด ตามอิมามชาฟิอีย์ (ร.ฮ.) ในฮุกุ่มที่ถือว่าใช้ได้ในการเช็ดบางส่วนของศีรษะ ในการอาบน้ำละหมาด ดังนั้น ในการตักลีดตามในรูปแบบดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม โดยความเห็นพร้องกัน และบางทัศนะบอกว่า มันเป็นมติของปวงปราชญ์ เนื่องจากว่า หากเขาได้ทำการละหมาด ตามสภาพดังกล่าวนี้ แน่นอนว่า อิมามทั้งสองจะต้องตัดสินว่า การละหมาดของเขานั้นเป็นโมฆะ กล่าวคือ อิมามมาลิกตัดสินว่า การละหมาดของเขาใช้ไม่ได้ เพราะเขาเช็ดศีรษะ เพียงเส้นผมสองหรือสามเส้นเท่านั้น โดยที่ไม่เช็ดให้ทั่วศรีษะ ส่วนอิมามชาฟิอีย์จะตัดสินว่า การละหมาดของเขานั้น ใช้ไม่ได้ เพราะเสื้อผ้า และร่างกายของเขา ไปสัมผัสกับนะญิสสุนัข

ดังนั้น เมื่อบรรดากฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งห้าข้อมีอยู่ครบสมบูรณ์ แน่นอน อิบาดะฮ์ของคนมุก๊อลลิด และการทำธุรกิจค้าขายของเขานั้น ย่อมมีความถูกต้อ งและใช้ได้ แต่หากว่ากฏเกณฑ์เหล่านั้น บกพร่อง หรือมีบางส่วนบกพร่องลงไป แน่นอนว่า อิบาดะฮ์ของเขา ย่อมใช้ไม่ได้และจำเป็นต้องชดใช้อย่างเร่งด่วน

และถ้าหากเขาปรารถนา จะตักลีดตามมัซฮับของอิมามท่านหนึ่ง ที่ไม่ใช่มัซฮับอิมามทั้งสี่ โดยมีเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครบถ้วน จึงไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้

1. ไม่ต้องมีเงื่อนไขว่า คำกล่าวของอิมามที่เขาตักลีดตามนั้น ต้องสอดคล้องกับมัซฮับใดมัซฮับหนึ่งจากมัซฮับทั้งสี่

2. ไม่ต้องมีเงื่อนไขว่า มัซฮับของอิมามดังกล่าว ต้องถูกกล่าวถ่ายทอดอย่างสืบเนื่อง (มุตะวาติร) แต่เพียงแค่ถูกถ่ายทอด โดยบรรดาผู้มีคุณธรรม ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว

3. ไม่ต้องมีเงื่อนไขว่า มัซฮับของอิมามนั้น ต้องถูกบันทึกหลักการไว้ในตำราต่างๆ เป็นการเฉพาะ (ที่เป็นเอกเทศน์) แต่เพียงนำเอาคำพูดมาจากตำราที่น่าเชื่อถือได้ ก็ถือว่าเพียงพอ

ทุกๆ ประเด็นเหล่านี้ บรรดานักปราชญ์ ได้กล่าวบ่งบอกไว้ ในบรรดาหนังสือมูลฐานนิติศาสตร์อิสลาม (อุซูลุลฟิกห์) และท่านอิบนุหะญัร อัลฮัยติมีย์ (ร.ฮ.) ได้รวบรวมสิ่งดังกล่าวไว้อย่างดี ในหนังสืออัลฟะตาวา อัลฟิกฮียะฮ์ อัลก๊อบรอ เล่ม 4 หน้า 326

ที่มา http://www.sunnahstudent.com

{ 1 } { 2 } { 3 } { 4 } { 5 } { 6 } { 7 }

หน้าหลัก

กันยายน 22, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwde

จำนวนผู้เข้าชม