การละหมาดที่ล่าช้า
จนกระทั่งมืดค่ำเพราะยุ่งอยู่กับการทำงาน

ตอบคำถามโดย ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัลมุนัจญิด
อัสมาอฺ แปลและเรียบเรียง

คำถาม คนทำงานจำนวนมากมักจะล่าช้าในการละหมาด ซุฮรฺและอัศรฺ จนกระทั่งถึงมืดค่ำและมักจะละหมาดชดโดยให้ข้อแก้ตัวว่ายุ่งอยู่กับงาน ส่วนบางคนให้เหตุผลว่า มีนาญีส(สิ่งสกปรก)ติดบนเสื้อผ้า ทำให้เสื้อผ้าไม่สะอาด ท่านมีคำแนะนำอะไรบ้างกับพวกเขาเหล่านั้น?

ตอบ มวลสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ (ตะอาลา) ไม่อนุญาตให้มุสลิมล่าช้าในการละหมาดฟัรฎู หรือละหมาดเลยกำหนดเวลาไปแล้ว เพราะการละหมาดฟัรฎูเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติ การทำงานไม่สามารถที่จะนำมาเป็นข้ออ้างได้ และการที่มีสิ่งสกปรกบนเสื้อผ้านั้นไม่สามารถที่จะใช้เป็นข้ออ้างได้เช่น เดียวกัน นี่คือข้อแก้ตัวที่ไม่อาจรับฟังได้ เราควรที่จะปลีกตัวจากการทำงานเมื่อถึงเวลาละหมาด หากเสื้อผ้ามีสิ่งสกปรกติดอยู่ก็จงทำความสะอาดเสีย! หรือเปลี่ยนชุดใหม่ที่สะอาดกว่า สำหรับเสื้อผ้าที่สวมใส่ปกตินั้น สามารถใส่ละหมาดได้ ตราบใดที่สิ่งสกปรกไม่ใช่นาญีสและไม่ส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รวมทั้งรบกวน ผู้ละหมาดคนอื่นๆ แต่ถ้าหากสิ่งสกปรกมีกลิ่นรบกวนคนอื่น ให้ล้างจนสะอาดก่อนทำการละหมาด หรือเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดแทน ซึ่งทำให้สามารถละหมาดญามาอะฮฺได้

สำหรับคนป่วยหรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง สามารถที่จะละหมาดญัมอ ฺ(รวม) ได้ (ซุฮรฺกับอัสรฺหรือมัฆริบกับอีชา)
เรื่องนี้มีรายงานไว้ในหะดีษเศาะฮีฮฺของท่านนบีมุฮัมหมัด (ศ็อลลัล ลอฮุอะลัยฮิ วะซัลลัม) รวมทั้งอนุญาตให้ละหมาดรวมได้เมื่อมีฝนตกหนัก หรือเต็มไปด้วยโคลนซึ่งเป็นอุปสรรคกับผู้คน

การเข้าร่วมกับพรรคการเมือง

ตอบคำถามโดย ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัลมุนัจญิด
อบู ชุเราะห์บีล แปลและเรียบเรียง

คำถาม: มุสลิมบางคนได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งมีบางพรรคนิยมรัสเซียและบางพรรคนิยมอเมริกา พรรคการเมืองเหล่านี้มีแขนงต่างๆและมีจำนวนมาก ตัวอย่างพรรคสังคมนิยมก้าวหน้า พรรคเอกราช พรรคอิสรภาพ พรรคประชาชาติ พรรคประชาธิปไตย เป็นต้น พรรคต่างๆเหล่านี้ต่างก็มีความคล้ายคลึงกัน อยากถามว่า อะไรคือจุดยืนของอิสลามเกี่ยวกับพรรคการเมืองเหล่านี้ และสำหรับมุสลิมที่เข้าร่วมพรรคเหล่านี้ ถือว่าสอดคล้องกับอิสลามหรือไม่?

คำตอบ: ผู้ที่มีวิสัยทัศน์อิสลาม มีอิหม่านที่เข็มแข็ง มีความเคร่งครัด มีสายตาที่เล็งเห็นผล มีคำพูดที่กระจ่างชัด พร้อมกันนี้เขามีความแข็งแกร่งพอที่จะให้อิทธิพลกับแนวทางของพรรคพร้อมกับชี้นำมันไปสู่อิสลาม
บุคคลที่ได้เข้าร่วมกับพรรคการเมืองเหล่านี้ หรือเข้าร่วมโดยหวังว่าคนเหล่านี้จะยอมรับสัจธรรม และหวังว่าอัลลอฮฺ ตะอาลา จะให้มันมีประโยชน์บ้าง โดยชี้นำผ่านอำนาจของพรรคจากสิ่งที่เขาต้องการ และให้ทิ้งกระแสการเมืองที่เบี่ยงเบนไปจากการเมืองแบบชะรีอะฮฺอันยุติธรรม ให้จัดระบบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของประชาชาติโดยอาศัยมัน ดังนั้น ให้เขาดำเนินไปตามเส้นทางที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ซึ่งเป็นแนวทางที่เที่ยงตรง แต่เขาต้องไม่ยึดมั่นกับหลักการที่เบี่ยงเบนออกนอกแนวทาง

ส่วนผู้ที่ไม่มีได้มีอีหม่านที่เข็มแข็งเช่นนี้ ไม่ได้มีความเหนียวแน่นกับอิสลามดังที่กล่าวมา และเกรงว่าเขาจะถูกครอบงำมากกว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในพรรค ขอให้เขาแยกตัวออกจากพรรคการเมืองเหล่านี้เสีย ให้ปกป้องจากฟิตนะฮฺและรักษาศาสนาของเขาจากสิ่งที่จะประสบกับเขาและสิ่งที่เขาสร้างมันแก่คนอื่น และภัยร้ายต่างๆจากการเบี่ยงเบนและความเสื่อมเสีย

ที่มา http://www.fityah.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม