สิทธิของสตรีในฐานะบุตรสาว  (1)

อับดุรเราะห์มาน บิน อับดุลกะรีม อัช-ชีหะฮ
 
สิทธิในการมีชีวิต
 
พระองค์อัลลอฮฺได้ออกคําสั่งให้พ่อเเม่ปกป้อง เเละรักษาชีวิตของลูกๆไว้อย่างดี   เเม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม  เเละได้ประกาศว่าการฆ่าพวกเขา คือการอธรรมที่ใหญ่หลวง  อัลลอฮฺได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า : "และพวกเจ้าจงอย่าฆ่าลูกๆ ของพวกเจ้า เพราะกลัวความยากจน เราให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา และแก่พวกเจ้า โดยเฉพาะ แท้จริง การฆ่าพวกเขานั้น เป็นความผิดอันใหญ่หลวง (อัลกุรอาน บทอัลอันอาม 151)
 
อิสลามถือว่า การเลี้ยงดูเเละออกค่าใช้จ่าย เพื่อพวกเขาทั้งชายหญิงเป็นหน้าที่ที่บังคับให้ปฏิบัติ เป็นการประกันสิทธิที่พวกเขาสมควรได้รับ ตั้งเเต่ที่พวกเขายังอยู่ในลักษณะทารก ในท้องเเม่ของพวกเขา  
อัลลอฮฺ ได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานความว่า  และหากพวกนางตั้งครรภ์ ก็จงเลี้ยงดูพวกนาง จนกว่าพวกนาง จะคลอดทารกที่อยู่ในครรภ์ของพวกนาง (อัลกุรอาน บทอัฏเฏาะล๊าก 6)
 
สิทธิในการให้นมเเก่เด็กทารกหญิง 

พระองค์อัลลอฮฺ ได้สั่งบังคับให้กระทําดีต่อบรรดาลูกๆ ทั้งหลาย อย่างเท่าเทียมกันทั้งชายเเละหญิง  เเละเอาใจใส่พวกเขา ในเรื่องที่ควรเเก่การดํารงชีวิตของพวกเขา  ตลอดจนตระเตรียมสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อการมีชีวิตของพวกเขา   เหล่านี้คือสิ่งที่บรรดาลูกๆ ควรได้รับจากพ่อในทัศนะอิสลาม 
 
อัลลอฮฺได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอาน  ความว่าและมารดาทั้งหลายนั้น จะให้นมแก่ลูกๆ ของนางภายในสองปีเต็ม สําหรับผู้ที่ต้องการจะให้ครบถ้วนในการให้นม และหน้าที่ของพ่อเด็กนั้น คือการให้ปัจจัยยังชีพของพวกนาง  และเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดยชอบธรรม (อัลกุรอาน บท อัลบะเกาะเราะฮฺ 233)

สิทธิในการถูกเลี้ยงดูเเละสั่งสอน 

บทบัญญัติเเห่งอิสลาม ได้สั่งให้บรรดาพ่อเเม่เน้นหนัก เเละเอาใจใส่บรรดาลูกๆ ทั้งชายหญิงด้านการเลี้ยงดูในทุกด้านอาทิ ด้านร่างกาย  สติปัญญา เเละด้านศาสนกิจ   ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ได้กล่าวความว่า  “พอเพียงกับการได้บาปมากพอ สําหรับใครสักคนที่ปล่อยปละละเลยบุคคล ที่อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของเขา" (เศาะฮีหฺ อิบนิหิบบาน 10/51 ลําดับที่ 4240)

เเละท่านได้กล่าวอีกความว่า แต่ละคนในหมู่พวกท่าน คือผู้ดูแลและเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อคนที่อยู่ภายใต้การดูแล ผู้นําคือผู้ดูแลและรับผิดชอบ ต่อประชาชนของเขา ผู้ชายคือผู้ดูแลครอบครัวของเขา เเละเขาคือผู้รับผิดชอบ คนที่อยู่ภายใต้การดูเเลของเขา ผู้หญิงคือผู้ดูแลภายในบ้านของสามีเธอ และเธอคือผู้รับผิดชอบ ต่อทุกคนภายในบ้าน บ่าวผู้รับใช้นาย เขาคือผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของนายเขา และเขาคือผู้รับผิดชอบ ต่อทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูเเลของเขา" (เศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย์ 1/ 304 ลําดับที่ 853)

           
การสรรหาคําอันไพเราะ เเละนํามาใช้ในการตั้งชื่อพวกเขา ถือว่าเป็นสิทธิอย่างหนึ่ง ที่พวกเขาสมควรได้รับ  ผู้เป็นเเม่สมควรได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูลูกๆ มากว่าผู้เป็นพ่อ ในกรณีที่ทั้งสองมีเรื่องบาดหมางระหว่างกัน หรือเกิดกรณีการหย่าร้างกัน   ทั้งนี้เพราะอิสลามเห็นว่า ผู้เป็นแม่คือผู้ที่เปี่ยมเมตตา  เเละปรานีต่อลูกๆ มากกว่าผู้เป็นพ่อ
 

 เนื่องจากหะดีษหนึ่งซึ่งรายงานโดย อัมรฺ บิน ชุอัยบฺ ว่า  มีสตรีท่านหนึ่งกล่าวว่า : 


"โอ้ ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ  เเท้จริงแล้วลูกฉันคนนี้ ฉันได้ตั้งท้องเเก่เขาด้วยนํ้านมจากหน้าอกของฉันเอง  ฉันเลี้ยงดูเขาในบ้านของฉันเอง แท้จริงเเล้วพ่อของเขาได้หย่าฉัน  เเละเขาต้องการเเย่งเขาจากฉันไป
  
ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ   ตอบว่า “เจ้ามีสิทธิในตัวเข าตราบใดที่เจ้ายังไม่เเต่งงานใหม่” 

(สุนัน อบีดาวูด 2/283 ลําดับที่ 2276)


ผู้แปล | อิบนุรอมลี ยูนุส / อิบรอฮีม มุฮัมมัด

www.islammore.com

Part 2  >>>>........ Click

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม